Att göra sin praktik på Alliance française i Örebro

Vår förening kan ta varje år emot två praktikanter under vårterminen sedan, ungefär från februari till juli men datum kan ändras.

Som du kan se här ger Alliance française i Örebro inga kurser i franska som andra Alliances françaises kan göra. Den är en kulturell förening som sköts av frivilliga och finansieras framför allt tack vare medlemsavgifterna.

Alltså är det onödigt att önska om praktik hos oss för att undervisa franska som främmande språk, våra aktiviteter skulle inte ge dig tillräckligt arbete. Samma sak gäller för praktikersättningen, vi har inte råd till att ge dig någon lön men det finns olika stipendium, ta reda på det. Däremot kan vi erbjuda dig spännande och berikande praktikuppgifter på vår förening och i samarbete med våra partner som kommer att bli värdefulla för dina studier.

Vi letar gärna efter praktikanter som pratar svenska och franska för att hjälpa oss och lära sig med oss inom följande områden:

  • Att främja det franska språket i Örebro
  • Att ordna kulturella evenemang
  • Kommunikation
  • Att sköta webbsajten och desktop publishing
  • Kulturell marketing och marknadsundersökning
  • Att sköta om våra partnerskap
  • Projektledning

För att göra din praktikansökning använd inte sidan ”kontakt” utan skicka gärna ditt CV och personligt brev till contact@alliancefrancaise-orebro.eu med vilken typ av praktik som objekt.