Franska Lärare

Välkommen till era reserverat plats!

 

Tillsammans med 800 andra Franska Allianser i världens är den franska språkets främjande och lärande en av dem Franska Alliansen i Örebro grundläggande uppgift.

I våren 2016 började vi en stor projekt:  ”Franska språket lärande och praktik” stöds av Franska Institutet i Sverige.

Vår mål är att öka intresset för det franska språket så att flera vuxna ska ha lust att praktikera det, lära sig det och att flera studenter väljer det i skolan.

Det är precis därför vi vill dynamisera utbyterna med dem franska lärarna i Örebro.

Vad kan vi förse till dem franska lärarna som är medlemar i Örebros Franska Alliansen ?

ateliers-peda-GIFAktiviteter, presentationer i klassrummen, evenemang organiserade av Franska Alliansen tack vare dessa partners.

Gratis till en stor del eller väldigt billigt.

Klicka här för att veta mer!

formation-GIFFormation, ressources et accompagnement pédagogique gratuits.

Informations: cliquez ici!

logo-com-GIFEchangeons! Informons!

Réunions semestrielles, document présenté à la dernière réunion des enseignants de français d’Örebro: cliquez ici!