Barn – 2018

Barn – 2018

För att ge fransktalande barn möjlighet att leka och interagera på franska! Aktiviteter på franska stöds av Institut Français de Stockholm.