Barn – 2016/2017

Barn – 2016/2017

För att ge fransktalande barn möjlighet att leka och interagera på franska! Aktiviteter på franska stöds av Institut Français de Stockholm.